Overzicht

Plannen en voorbereiden van de preventieve-, correctieve- en modificatiewerkzaamheden van de technische dienst en de technisch operators, zodat opdrachten en werkzaamheden tijdig en efficiënt kunnen worden uitgevoerd, binnen een overeengekomen tijdspad.De productie installatie omvat apparatuur voor vleesverkleining en verwerking, het mengen, vullen en sluiten, sterilisatie en etiketteren en inpakken. Daarnaast zijn er technische installaties t.b.v. energie, water, luchtbehandeling e.d. Een belangrijk deel van de processen vindt plaats in een geautomatiseerde werkomgeving waarbij gebruik gemaakt wordt van div. meet- en regelsystemen. De onderhoudsgroep (ca. 10 medewerkers) ressorteert onder het hoofd onderhoudsgroep. Het doel van de onderhoudsgroep is het optimaliseren van technische installaties zodanig dat productiekosten worden gereduceerd en de productiviteit wordt verbeterd. De onderhoudsgroep richt zich daarnaast op het voorkomen van storingen en daardoor het optreden van productiestagnatie en het realis

Plannen en voorbereiden van de preventieve-, correctieve- en modificatiewerkzaamheden van de technische dienst en de technisch operators, zodat opdrachten en werkzaamheden tijdig en efficiënt kunnen worden uitgevoerd, binnen een overeengekomen tijdspad.

 • plannen van werkzaamheden aan apparatuur en installaties, binnen door hoofd onderhoudsgroep aangereikt technisch jaarplan
 • vaststellen van de aard en omvang van uit te voeren werkzaamheden, vaststellen van de urgentie en werkvolgorde, alsmede inbreng van de verschillende vakdisciplines
 • ramen van de benodigde manuren en doorlooptijd
 • overleggen met productie over het tijdstip en de duur van de uitvoering en inpassen van de werkzaamheden in het totale werkaanbod van de technische dienst en productie (technisch operators)
 • uitwerken van de werkzaamheden in werkschema’s, materiaalbehoeften, inbreng van specialistische derden e.d.
 • verzamelen van tekeningen, schema’s, documentatie en vaststellen van benodigde vergunningen
 • bestellen van materialen en diensten na akkoord van hoofd onderhoudsgroep en reserveren van materialen bij het technisch magazijn
 • uitwerken van voorstellen m.b.t. alternatieve oplossingen
 • overdragen en afstemmen van de werkzaamheden aan de technisch operators en de specialisten WTB en besturingstechniek
 • bewaken van de voortgang van de werkzaamheden in uitvoering
 • bewaken dat bestelde en gereserveerde materialen, alsmede de ingehuurde diensten tijdig beschikbaar zijn
 • deelnemen aan de werkbesprekingen en mede bespreken van bijzonderheden
 • signaleren van (dreigende) afwijkingen van de planning en activiteiten, doen van voorstellen ter correctie
 • bewaken van de werkvoorraad en signaleren van tekorten. Bespreken met magazijnbeheerder en hoofd
 • inplannen van restwerkzaamheden
 • Uitvoeren van div. administratieve ondersteunende werkzaamheden, i.s.m. de documentbeheerder.
 • schoonhouden van de afdeling en in acht nemen van de bedrijfsvoorschriften betreffende de hygiëne en veiligheid
 • naleven en toezien op de naleving van wettelijke bepalingen en bedrijfsvoorschriften, procedures op het gebied van (voedsel)veiligheid, milieu, Arbo, kwaliteit

Vaardigheden

MBO werk- en denkniveau
Ervaring in de procesindustrie/vleesverwerking is een pre
Technisch onderlegd

Opleiding

MBO

Over de werkgever

Wat wij biedenSalarisindicatie: € 2.400,- / € 3.000,- op basis van 38 uur afhankelijk van de ervaring.

Samenvatting vacature Werkvoorbereider

Bedrijfsnaam:  Jobbird
Vestigingsplaats/Standplaats:  Zwolle, Overijssel (NL)
Functie:  Werkvoorbereider
Branche:  general
Opleidingsniveau:  Onbekend
Dienstverband:  Fulltime
Aanstelling:  Onbekend