Overzicht

**Achtergrondinformatie en context opdracht:**
Op basis van een rudimentair ontwerp dient (vanaf de basis) een volledige
firewall
configuratie ontworpen en gebouwd te worden om de (applicatie)verkeersstromen
tussen
een 5-tal zones gecontroleerd te ontsluiten.

**Functieprofiel/-omschrijving:**
We zoeken een Checkpoint-Firewall specialist die in staat is om snel een goed
beeld te
vormen van de netwerkinfrastructuur (incl. applicatie- en datastromen)
waarbinnen de
firewall-zonering gerealiseerd moet worden.
Daarnaast dient (eventueel met gebruik van een zelf rudimentair ingerichte
firewall) een
analyse gemaakt te worden van de verkeersstromen tussen 5 netwerkzones.
De specialist dient in samenwerking met de leverancier de inrichting (netwerk,
routering en
policies) conform de analyses in te richten en operationeel op te leveren.
Daarbij hoort de
overdracht aan de beherende partij inclusief documentatie. De werkzaamheden
vinden
plaats in een operationele omgeving, zodat inzet buiten kantooruren
noodzakelijk zal zijn als
er risico’s voor de bedrijfsvoering worden ingeschat. Er wordt voor
wijzigingen in het
netwerk conform ITIL gewerkt.

**Resultaatgebieden:**
De senior netwerk- en Checkpoint firewall specialist is verantwoordelijk voor:
• Opleveren van een analyse van de verkeersstromen (applicatie en data)
middels
interviews en documentatie onderzoek.
• Samenwerking met de leverancier om te komen tot een plan van aanpak
• Plaatsing van een transparante (Checkpoint) firewall cluster (als router)
tussen de
zones op de rekencentra in Amstelveen en Utrecht.
• Analyse van de verkeersstromen a.d.h.v. het voorgaande onderzoek en gebruik
van
de firewall.
• Ontwerpen van de benodigde firewall policies.
• Gefaseerd activeren van de voornoemde policies om tot een optimale
netwerkzonering te komen.
• Opleveren van de ontwerp- en beheerdocumentatie.
• Overdracht aan de beherende partij

**Gewenst profiel/competenties:**

**Ervaring:**
De netwerkspecialist heeft uitgebreide kennis van en ervaring met het fysiek
zoneren van
een netwerkomgeving. Daarbij geldt dat ethernet, TCP-IP, IP-routering en
firewalling geen
geheimen hebben voor deze specialist.
We gaan uit van een Checkpoint configuratie, zodat uitgebreide ervaring op het
Checkpoint
platform (GAIA, R80, virtualisatie en Smartconsole) vanzelfsprekend is.

**Opleiding/Kennis:**
• Aantoonbare ervaring met en kennis van TCP/IP netwerken op het niveau van
CCNP
(Cisco Certified Network Professional)
• Een grondige en aantoonbare kennis van en ervaring met Checkpoint firewalls.
• Opleiding minimaal op het niveau van Check Point Certified Security Expert
(CCSE)

**Gedragscompetenties:**
• In staat om zelfstandig te werken
• Geen 9-5 mentaliteit
• Discipline om alle werkzaamheden te documenteren
• Flexibiliteit om werkzaamheden uit te voeren volgens de bij de opdrachtgever
geldende
standaards en richtlijnen, ook al is dit niet de eigen voorkeurswerkwijze
• Eigen inzichten binnen het team goed presenteren en bespreekbaar maken
• Flexibiliteit om werkzaamheden buiten de normale kantooruren uit te voeren
• Teamplayer
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, mede om de kennisoverdracht
soepel en efficiënt te kunnen laten plaatsvinden
• Integer
• Constructief

**Specifieke kennis / Bijzonderheden:**
• Ervaring met het R80-release.
• Ervaring met het GAIA-platform.
• Grondige kennis van Checkpoint virtualisatie en SmartConsole.
• De LAN-infrastructuur is gebaseerd op HPe componenten, zodat kennis van
HPProcurve
en HP-Comware gewenst is.

**What you need to do now**
If you’re interested in this role, click ‘apply now’ to forward an up-to-date
copy of your CV, or call us now.
If this job isn’t quite right for you but you are looking for a new position,
please contact us for a confidential discussion on your career.

Samenvatting vacature Senior Netwerk- en Checkpoint firewall specialist

Bedrijfsnaam:  Hays NL
Vestigingsplaats/Standplaats:  Amstelveen, Noord-Holland (NL)
Functie:  Senior Netwerk- en Checkpoint firewall specialist
Branche:  Unknown
Opleidingsniveau:  Onbekend
Dienstverband:  Fulltime
Aanstelling:  Onbekend