Overzicht

Startdatum: 1-12-2022

Duur opdracht: 1 jaar

Inzet: gemiddeld wordt je 2 keer per maand op maandagmiddag opgeroepen.

Functieschaal:12

Tariefindicatie: €100 afhankelijk van werkervaring

Inhuurdesk zal selectie maken en voorstellen op moment van binnenkomst

Voor de nieuw op te richten gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit bij Peel en Maas, zoeken we een specialist monumenten en erfgoed. (herhaalde oproep) De adviescommissie komt tweewekelijks bij elkaar op maandagmiddag om voorliggende casussen te behandelen.

Naar verwachting bedraagt de ureninzet voor de specialist monumenten en erfgoed 50 uur op jaarbasis.

Kenmerken functie

– Deskundig op het terrein van cultuurhistorie en bekend met stedenbouw/planologie en landschap;

– Kennis van/gevoel voor de historische, stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de gemeente Peel en Maas;

– Werkt samen binnen de commissie ARK, waarbij de taak van de Specialist monumenten zich specificeert binnen het domein van gebouwd erfgoed en archeologie.

Generieke taken

– Meedenken met initiatiefnemers over de cultuurhistorische, monumentale en erfgoedaspecten in de vormgeving en inpassing van bouwplannen;

– Uitbrengen van een beoordeling van de cultuurhistorische, monumentale en erfgoedaspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning, zoals gesteld in het gemeentelijk beleid;

– Gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over cultuurhistorische, monumentale en erfgoedaspecten en het daartoe horende beleid binnen de gemeente Peel en Maas.

Specifieke taken

– Uitbrengen van een advies over de cultuurhistorische en monumentale aspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning;

– Uitbrengen van een beoordeling van de cultuurhistorische en monumentale aspecten van de aanvraag voor een omgevingsvergunning indien sprake is van een monument of anderszins cultuurhistorisch waardevol object.

Eigenschappen:

– Komt met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen.

– Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Is in staat zich op de lange termijn te richten. Vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst.

– Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Vertaalt deze ontwikkelingen naar het eigen werkgebied en behoudt daarin de onafhankelijkheid en objectiviteit.

– Bezit goede communicatieve eigenschappen en is bereid en in staat om in ook voor niet-deskundigen begrijpelijke taal het gesprek aan te gaan over cultuurhistorie en monumenten en erfgoed;

– Is in staat om het gesprek aan te gaan met initiatiefnemers van bouwplannen, deze te waarderen in hun bedoelingen en te adviseren over het verbeteren van de bouwplannen zodat de historische component passend blijft of verbeterd.

– Overtuigt anderen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.

Functievereisten

  • WO of Master niveau, gespecialiseerd in monumenten in de brede zin van het woord.
  • Aantoonbare ervaring erfgoed, archeologie en cultuurhistorie.
  • Onafhankelijk ten opzichte van het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. Er bestaan geen bindingen of relaties op basis waarvan het werk als specialist monumenten wordt beïnvloed.

Samenvatting vacature Freelance specialist monumenten (zzp)

Bedrijfsnaam:  Gemeenteprojecten Banen
Vestigingsplaats/Standplaats:  Beringe, Peel en Maas (NL)
Functie:  Freelance specialist monumenten (zzp)
Branche:  secretarial
Opleidingsniveau:  Onbekend
Dienstverband:  Fulltime
Aanstelling:  Onbekend