Overzicht

Het ondersteunen en adviseren op strategisch niveau van het bestuur bij het interpreteren en uitvoeren van de opdracht, het ondersteunen van het bestuur bij het onderhouden van contacten met ministeries, ketenpartners en andere stakeholders.

 • Als bestuursadviseur ben je verantwoordelijk voor het op strategisch niveau ondersteunen van het bestuur bij het interpreteren en uitvoeren van de opdracht en het onderhouden van contacten en relaties met ministeries en ketenpartners.
 • Proactief signaleren vanuit de buitenwereld vind je essentieel om je functie optimaal te kunnen uitoefenen. Je volgt en analyseert relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen zowel nationaal als internationaal. Van hieruit herken je het belang voor de organisatie die direct of indirect of wellicht later van invloed kunnen zijn, signaleer je en zet je proactief acties uit en vertaalt deze in strategische keuzes.
 • De bestuursadviseur zorgt mede voor de verbinding met de externe wereld. Je ontwikkelt nieuwe nationale en internationale netwerken en vertegenwoordigt de organisatie in overleg met externe partijen waaronder de opdrachtgever, ketenpartners, politici en internationale partijen. Je ondersteunt en adviseert de bestuurder eveneens bij het onderhouden van de contacten en het leggen van verbinding met de interne organisatie.
 • Deelnemen aan projecten, ook ketenprojecten.
 • Je bent verantwoordelijk voor beoordeling en toetsing van (deel)beleid van andere organisatieonderdelen en adviseert het bestuur ten aanzien van de inhoud, de integraliteit en de evenwichtige afstemming met andere beleidsgebieden.

Taken:

 • Je bent zowel binnen als buiten de organisatie altijd op zoek naar verbinding en mogelijkheden tot samenwerking.
 • Adviseert en ondersteunt het bestuur organisatiebreed en op strategisch niveau bij het interpreteren van de opdracht door het ministerie en de vertaling daarvan in beleid.
 • Is verantwoordelijk voor het volgen en analyseren relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, ook internationaal en het vertalen daarvan in strategische keuzes.
 • Vertegenwoordigt de organisatie in overleg met externe partijen waaronder de opdrachtgever, ketenpartners, politici en internationale partijen.
 • Ontwikkelt nieuwe netwerken, zowel nationaal als internationaal en vertegenwoordigt de organisatie.
 • Ondersteunt en adviseert het bestuur bij het onderhouden van de contacten / verbinding met de gehele organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van en de ondersteuning bij gesprekken van het bestuur met externe partijen.
 • Neemt deel aan interne en organisatieoverschrijdende projecten in alle voorkomende rollen.
 • Beoordeelt en toetst (deel) beleid van andere organisatieonderdelen en adviseert ten aanzien van de inhoud, de integraliteit en evenwichtige afstemming met andere beleidsgebieden.
 • WO werk- en denkniveau bij voorkeur bestuurskunde of bedrijfskunde.
 • 5-8 jaar relevante ervaring als strategisch adviseur voor bestuur.
 • Je bent een onafhankelijk en resultaatgericht adviseur op politiek/bestuurlijk niveau in een dynamische en hectische omgeving.
 • Je beschikt over een uitstekend ontwikkeld sensitief vermogen en omgevingsbewustzijn, waardoor je je steeds bewust bent van de impact van je adviezen en je in een vroeg stadium kunt anticiperen op relevante ontwikkelingen. Hierbij kun je bogen op uitstekende netwerkvaardigheden.
 • In staat zijn om strategische (bestuurlijke) processen op te zetten.
 • Ervaring met complexe, bestuurlijke trajecten. Weet hoe gemeenten en rijksoverheid in elkaar zit.
 • Pré: ervaring met vraagstukken die organisatie en governance aangaan.
 • In staat om zowel in- als extern relaties op te bouwen en te verbinden.
 • Ondernemend, proactief en ontwikkelingsgericht.
 • In staat om integraal en strategisch te adviseren.

Wat wij bieden

Salaris max. € 6.064,23 per maand, op basis van 36 uur, inclusief IKB.
Standplaats is Den Haag.

Wat is het IKB?
Het IKB is een ‘pot met geld’ en wordt opgebouwd uit de volgende onderdelen van het salaris:

 • Vakantietoeslag.
 • Eindejaarsuitkering.
 • De waarde in euro’s van bovenwettelijk verlof (26 uur bij een fulltime dienstverband). Het betreft niet de vitaliteitsuren (het oude leeftijdsverlof) en het seniorenverlof.
 • Tegemoetkoming ziektekostenverzekering (€10 per maand).
 • Extra 0,1% i.v.m. afschaffing jubileumuitkering over het salaris en de vakantietoeslag.
 • Het IKB bedraagt ruim 18% van het jaarsalaris.

Sollicitatieprocedure

De selectiegesprekken bij JS Consultancy vinden plaats in week 30, 31 of 34
De gesprekken bij de opdrachtgever zullen op 27 augustus in de middag plaatsvinden.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra, 06-12570376

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. COA is als zelfstandig bestuursorgaan met IND en dienst terugkeer en vertrek onderdeel van de vreemdelingenketen en hecht veel waarde aan goede samenwerking ten behoeve van flexibiliteit in de asielketen. COA zorgt voor opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een verblijf in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst. Door de variërende instroom van asielzoekers, maar ook door de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van het asielvraagstuk is flexibiliteit in structuur en organisatie bij het COA noodzakelijk. Dit maakt het werk bijzonder uitdagend. Medewerkers van het COA kenmerken zich dan ook door professionaliteit, affiniteit met de doelgroep, resultaatgerichtheid, omgevingsbewustzijn en flexibiliteit.

Het COA is een veranderende organisatie in een dynamische omgeving. Om toekomstgericht te blijven en in te kunnen spelen op een veranderende omgeving ontwikkelt het COA zich tot een slagvaardige, robuuste en adaptieve organisatie. Deze ontwikkeling zal in de komende maanden verder gestalte krijgen. Van de bestuursadviseur wordt verwacht dat hij/zij openstaat voor deze ontwikkeling en in een zowel interne, als externe dynamische omgeving zijn/haar werkzaamheden verricht. Van de bestuursadviseur wordt dan ook verwacht dat hij/zij in staat is strategische plannen te schrijven.

Samenvatting vacature Bestuursadviseur

Bedrijfsnaam:  JS Consultancy BV
Vestigingsplaats/Standplaats:  Stationsbuurt, Den Haag (NL)
Functie:  Bestuursadviseur
Branche:  HR & recruitment
Opleidingsniveau:  Onbekend
Dienstverband:  Fulltime
Aanstelling:  Onbekend